• Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Tucznie

 

 

Usługi koparko-ładowarką

Wykonujemy sieci wodno-kanalizacyjne

 

Zimowe utrzymanie chodników, dróg, placów

 

  • BIP