• Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Tucznie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tucznie

ul. Wolności 11
78-640 Tuczno

tel. +48 (67) 259 30 86
e-mail
zgkimtuczno@op.pl

Dyrektor
Wojciech Narel

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Oczyszczalnia Tuczno: tel. 501-738-255 (telefon całodobowy - w razie awarii sieci)

  • BIP