• Zakład Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Tucznie

ul. Tulipanowa (przy oczyszczalni ścieków)

78-640 Tuczno

Punkt jest czynny:

Wtorek: 8:00 - 16:00

Sobota: 8:00 - 16:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tucznie, znajduje się na ulicy Tulipanowej (przy oczyszczalni ścieków). Mmieszkańcy gminy Tuczno, w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej” mogą bezpłatnie przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych.

Aby przekazać odpady problemowe takie jak: zużyte opony, odpady poremontowe itd. bez dodatkowych opłat, wystarczy dostarczyć posegregowane odpady do PSZOK w godzinach jego otwarcia oraz okazać dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni kwartał (dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).

Rodzaje odpadów, które można oddać do PSZOK:

 • Szkło (między innymi: opróżnione butelki i słoiki po napojach  i żywności bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach, jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Papier i tektura ( między innymi: opakowania z papieru, gazety, torby i worki papierowe, kartki zadrukowane, książki i zeszyty bez okładek, papier szkolny, biurowy i pakowy)
 • Tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe  i metale (między innymi odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach; nakrętki; plastikowe torby, reklamówki, woreczki; kartony po mleku i sokach, opróżnione aluminiowe puszki po napojach, sokach i żywności; folia aluminiowa, złom żelazny i metale kolorowe; plastikowe opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej, kosmetykach zakrętki od słoików i metalowe kapsle; plastikowe zabawki, które nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Bioodpady (między innymi: obierki, warzywa, owoce, trawa, liście drobne gałęzie)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyte opony
 • Do 2 metrów sześciennych w ciągu roku, na jedną nieruchomość zamieszkałą – odpady budowlane i rozbiórkowe, zebrane w sposób selektywny – pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych nie wymagających zgłoszenia
 • Tekstylia i odzież
 • Odpady niebezpieczne

 

PSZOK przyjmuje jedynie dokładnie posegregowane odpady.

DO PSZOK można oddać w/w odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. Pozwolą one na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, wyeliminują dzikie wysypiska.

Pliki do pobrania

1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznie

2. Wykaz odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznie

3. Wykaz odpadów które nie są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznie

 • BIP