• Zakład Gospodarki Komunalnej
    i Mieszkaniowej w Tucznie

Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej planuje prowadzić zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Tucznie i Marcinkowicach w procesach odzysku (R10) polegających na obróbce na powierzchni ziemi, przynoszącej korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska. Zakład zaprasza do podjęcia współpracy rolników zainteresowanych wykorzystaniem osadów do nawożenia lub ulepszenie gleby.

Komunalne osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalniach ścieków w Tucznie i Marcinkowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, poddawane są regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań potwierdzają, że osady posiadają dobre parametry nawozowe i spełniają wszystkie warunki do ich stosowania.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia się do naszego Zakładu, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 67/ 259 30 86

  • BIP